نماد اعتماد نکست پی

توجه:تراکنش ها از این وبسایت مورد تایید نکست پی نمیباشد.

توجه : جهت اطمینان و امنیت بیشتر در هنگام مشاهده این صفحه به نكات زیر توجه فرمایید:

- حتما آدرس (URL) سایت کسب و کار با آدرسی كه در این صفحه معرفی می شود یكسان باشد.

- صفحه ای كه مشاهده می كنید صفحه اصلی مرورگر شما باید باشد و نه یك عكس و تصویر از یك مرورگر؛ از این امر اطمینان حاصل نمایید.

- آدرس (URL) این صفحه حتما با https://api.nextpay.org آغاز شده باشد.